O stanowisku NSA w kwestii powołania sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie poinformowano w komunikacie wydziału informacji sądowej na stronie NSA. Jak przekazano, NSA rozpoznając skargi kasacyjne w sprawach podatkowych zajął stanowisko ws. oświadczenia, które złożył jeden z sędziów rozpoznających te sprawy. Jak podkreślono jest to sędzia powołany przez "obecną Krajową Radę Sądownictwa".

Reklama

"Sędzia sądu administracyjnego powołany do sprawowania urzędu przez Prezydenta RP jest sędzią Rzeczypospolitej Polskiej i sędzią europejskim w rozumieniu art. 2 i art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1-3 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych, a także art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, także wówczas, gdy procedura poprzedzająca jego powołanie mogła być dotknięta wadami" - głosi przyjęte przez NSA stanowisko.

Sąd podkreślił też, że "wydając to stanowisko miał na uwadze treść (...) Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym sąd rozpoznając skargę kasacyjną bierze z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania".