- Rada nie będzie ulegała żadnej presji, także ze strony organów międzynarodowych - podkreślił przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

W czwartek nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) wykluczyło ze swoich szeregów polską Krajową Radę Sądownictwa. Jak poinformowano podczas konferencji prasowej ENCJ w Wilnie główny zarzut dotyczył braku niezależności KRS od władzy. - Gdy KRS spełni wymogi niezawisłości od władzy politycznej, z wielką przyjemnością przyjmiemy Radę w nasze szeregi - mówił przewodniczący ENCJ Filippo Donati.

Reklama

ENCJ i jej "odpowiedzialność za kryzys"

Przewodniczący KRS sędzia Paweł Styrna powiedział po ogłoszeniu decyzji przez ENCJ, że Rada pozostaje otwarta na rozmowy. - Nie będziemy unikali kontaktów z ENCJ, natomiast według nas inicjatywa leży po stronie Stowarzyszenia, które tak naprawdę ponosi pełną odpowiedzialność za ten kryzys, który zaistniał - dodał.

Sędzia Styrna zaznaczył, że ENCJ"nie podejmowała żadnych działań mających na celu podjęcie dialogu i wyjaśnienie wątpliwości, które sama zgłasza". - Zostaliśmy zawieszeni w 2018 r. i od tego czasu ENCJ nie utrzymuje z nami żadnego kontaktu pomimo tego, że KRS wysyłała wyjaśnienia dotyczące sytuacji i statusu Rady. Pomimo tego Stowarzyszenie izolowało Radę, nie informowało o swoich pracach, uniemożliwiało spotkania i wyjaśnienie sytuacji, jaka jest w Polsce - wskazał.

O zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka organizacji ENCJ zdecydowała w połowie września 2018 r. W ocenie tej organizacji polska Rada "nie spełnia wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej". ENCJ zapowiedziała wtedy, że będzie monitorować działania KRS.

Wyjaśnienia KRS

Z kolei KRS w stanowisku przesłanym w ubiegłym roku do ENCJ zapewniła, że działa w sposób jawny i transparentny. Zdaniem polskiej Rady stawiane jej przez europejską organizację zarzuty braku niezależności od władzy wykonawczej są ogólnikowe i niepodparte konkretnymi przykładami. Wcześniej KRS przyjęła stanowisko, w którym poinformowała, że nie jest dłużej zainteresowana członkostwem w ENCJ, jeżeli organizacja ta uważa, iż dozwolone jest kwestionowanie umocowania prezydenta i KRS do powoływania sędziów w Polsce.

We wtorek przewodniczący Styrna informował, że odmówił udziału w zgromadzeniu ogólnym ENCJ w Wilnie. List w tej sprawie sędzia Styrna wysłał przewodniczącemu Donatiemu. "Dziękuję za informację o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, które odbędzie się w Wilnie. Nie wezmę udziału w tym spotkaniu. Uważam, że decyzja ENCJ o zawieszeniu KRS w prawach członka tej organizacji została podjęta bez podstawy prawnej i jest sprzeczna ze statutem ENCJ. Warunkiem udziału w spotkaniach w ramach Sieci jest więc uprzednie uchylenie uchwały Zgromadzenia Ogólnego o zawieszeniu KRS w prawach członka" - oświadczył w tym liście szef KRS.