- Na koniec rzucili się na polską szkołę i przyszłość naszych dzieci. Najwyższy czas, aby wszyscy zrozumieli, że odsunięcie PiS od władzy to nasze wspólne być albo nie być - napisał na Twitterze Tusk.

Reklama

Sejm odrzucił weto Senatu do nowelizacji Prawa oświatowego. Za odrzuceniem weta Senatu oprócz 227 posłów PiS zagłosowali: Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler (obaj niezrzeszeni), Andrzej Sośnierz (koło Polskie Sprawy) oraz trzech posłów koła Kukiz'15: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk.

Ustawa, która wzmacnia rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach, trafi teraz do prezydenta.

Reklama

Zgodnie ze nowelizowaną ustawą, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.