z Marią Boratyńską rozmawia Emilia Świętochowska
DGP: Czy strach lekarzy przed odpowiedzialnością karną za usunięcie ciąży z powodu zagrożenia życia lub zdrowia kobiety jest uzasadniony?

Maria Boratyńska, dr habilitowany nauk prawnych: Nie. W żadnym razie.

DGP: Dlaczego?
Reklama

W kodeksie karnym jest jasno napisane, że nie popełnia przestępstwa lekarz, który ratuje kobietę kosztem płodu. To wystarczy.

DGP: A jeśli lekarz stwierdza "jedynie" ryzyko dla zdrowia ciężarnej pacjentki? Czy ustawa o planowaniu rodziny przesądza, co ma w takim przypadku priorytet: zdrowie kobiety czy życie płodu?

<<<CZYTAJ WIĘCEJ W WEEKENDOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>