Stawki podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków podlegają corocznej waloryzacji na podstawie danych publikowanych przez prezesa GUS.

Reklama

Rekordowa podwyżka podatku od nieruchomości w 2024 roku

Podwyżka podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, jest związana z rosnącym poziomem inflacji w ostatnich miesiącach. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu wyniósł 15 proc. w skali roku.

Ostatnio tak wysoka inflacja była 25 lat temu. O ile jeszcze w 2022 roku podwyżka podatku od nieruchomości wyniosła zaledwie 3,6 proc., o tyle już w 2023 roku musieliśmy zapłacić o 12 proc. więcej. W 2024 roku wskaźnik będzie jeszcze wyższy.

Podwyżka podatku od nieruchomości. O ile wzrośnie?

W przyszłym roku zapłacimy o 15 groszy za metr kwadratowy więcej podatku od budynków mieszkalnych niż aktualnie. Dla przykładu – właściciel 100-metrowego budynku zapłaci 1,15 zł za metr kwadratowy, czyli 115 zł, a właściciel garażu 11,17 zł za metr kwadratowy, czyli o 1,46 zł więcej niż w tym roku.

Przedsiębiorcy również odczują skutki podwyżki podatku od nieruchomości. Podatek od budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej wzrośnie aż o 4,32 zł/m2 i wyniesie on maksymalnie 33,10 zł (stawka z roku obecnego to 28,78). Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w budynkach o powierzchni 100 metrów kwadratowych, zapłacą w przyszłym roku 3310 zł - czyli 432 zł więcej niż obecnie. Stawka za grunty związane z prowadzeniem firmy również wzrośnie z obecnych 1,16 zł do 1,34 zł za metr kwadratowy.

Kto nie musi płacić wyższego podatku od nieruchomości?

Warto zaznaczyć, że nie wszystkich obejmą podwyżki podatku od nieruchomości.Wyższego podatku od nieruchomości nie zapłacą:

  • posiadacze budynków gospodarczych służących działalności leśnej lub rybackiej.
  • właściciele nieruchomości znajdujących się na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej
  • właściciele nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.
Reklama

Podatek od nieruchomości nie będzie również dotyczył:

  • budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (o ile są one utrzymane i konserwowane zgodnie z przepisami ochrony zabytków)
  • gruntów i budynków wykorzystywanych przez stowarzyszenia do prowadzenia działalności statutowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu
  • uczelni, instytutów badawczych, jednostek organizacyjnych związanych z systemami oświaty, a także żłobków, klubów dziecięcych, zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej
  • gruntów i budowli o powierzchni do 35 m kw. i stanowiących infrastrukturę ogrodową.

Podatku nie będą musieli także zapłacić przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego. Jeśli prowadzą badania i prace rozwojowe, zostaną zwolnieni z niektórych podatków, np. od gruntów i budynków zajętych na cele badawczo-rozwojowe.

Podatek od nieruchomości: Ostateczna decyzja należy do gmin

Dokładne stawki podatku od nieruchomości poznamy w sierpniu, gdy Ministerstwo Finansów wyda obwieszczenie w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Ostateczną decyzję w sprawie wysokości podatków od nieruchomości podejmują natomiast gminy. Warto podkreślić, że nie wszystkie gminy korzystają z maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, ale ponad 90 proc. z nich skorzystało z takiej możliwości w bieżącym roku.