Centrala NFZ opublikowała propozycję zmiany zarządzenia regulującego ustalenie warunków umów dotyczących typów leczenia szpitalnego oraz leczenia szpitalnego o charakterze wysokospecjalistycznym. Podmioty uprawnione miały czas do 25 sierpnia na przesłanie swoich uwag. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 września 2023 roku w kontekście rozliczania świadczeń. Nowa modyfikacja zarządzenia ma związek z włączeniem do zestawu gwarantowanych świadczeń innowacyjnej operacji stożka rogówki wykonywanej za pomocą metody cross-linking.

Reklama

Nowe świadczenie na NFZ: Operacja stożka rogówki

Tak, jak to podkreślono w uzasadnieniu do projektu, zmiany w zarządzeniu, dotyczącego regulacji warunków zawierania i wykonywania umów dotyczących leczenia szpitalnego oraz leczenia szpitalnego o charakterze wysokospecjalistycznym, wynikają z nowego rozporządzenia ministra zdrowia, datowanego na 28 lipca 2023 roku, które dotyczy gwarantowanych świadczeń w obszarze leczenia szpitalnego. W wyniku powyższego w dokumencie załączonym jako numer 1b do zarządzenia dodano nowe elementy rozliczeniowe: pozycję 5.52.01.0001575, czyli operację stożka rogówki metodą cross-linking, pozycję 5.52.01.0001576, czyli kontrolną poradę specjalistyczną po operacji stożka rogówki metodą cross-linking oraz w załączniku numer 3a do tego samego zarządzenia, dodano odpowiednie modyfikacje, mające na celu wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego. Nowe zarządzenie zacznie obowiązywać od dnia, który następuje po dniu jego podpisania.

Choroba stożka rogówki

Stożek rogówki to powszechna choroba polegająca na postępującym ścieńczeniu i uwypukleniu rogówki. Konsekwencją jest rozwój nieregularnego astygmatyzmu i postępującej krótkowzroczności. W zaawansowanym stadium prowadzi to do znacznych zaburzeń ostrości wzroku. Większość osób dotkniętych tą chorobą ma ją na obu oczach i rozwija się ona w sposób nierównomierny. Zmniejszenie zdolności wzrokowej związane ze stożkiem rogówki skutkuje wykluczeniem pacjentów z samodzielnej egzystencji oraz istotnie obniża jakość ich życia.

Pozytywne aspekty dla pacjentów po operacji stożka rogówki

Dodanie nowego świadczenia gwarantowanego będzie miało korzystny wpływ na poprawę jakości życia i zdrowia osób cierpiących na stożek rogówki. Dzięki temu zabiegowi, krzywizna rogówki zostanie ustabilizowana, proces postępowania stożka zostanie zahamowany, a w rezultacie zostanie zahamowane dalsze pogarszanie się wzroku pacjentów. Procedura cross-linking (CXL) polega na wzmacnianiu struktury kolagenu w rogówce, tworząc nowe połączenia między jej włóknami. Działanie to stabilizuje i usztywnia strukturę rogówki. Dzięki tej technice można uniknąć konieczności przeszczepu rogówki lub przynajmniej opóźnić ten proces.