Zmiana przepisów. Gdzie do tej pory mogły być kamery?

Zgodnie z treścią Ustawy o działalności leczniczej, placówki lecznicze mogły do tej pory instalować monitoring w pomieszczeniach:

  • ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,
  • w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.
Reklama

W praktyce monitoring wizyjny instalowany był do tej pory przede wszystkich w poczekalniach czy innych miejscach publicznych zakładów leczniczych.

Nowość od 6 września. Co zmieniają znowelizowane przypisy?

6 września wchodzą w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi szpitale, hospicja czy zakłady opiekuńczo-lecznicze będą mogły instalować kamery także w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, czyli tam, gdzie odbywają się operacje czy przeprowadzane są badania. Pod czujnym okiem kamer znajdą się więc także sale operacyjne i pracownie diagnostyczne.

Co istotne, nagrywanie nie będzie wymagało zgody ze strony pacjenta, ponieważ jego podstawą będzie nie jego zgoda, ale prawnie uzasadniony interes placówki. Pacjent będzie oczywiście mógł złożyć sprzeciw zgodnie z przepisami RODO.

Jakie placówki lecznicze obejmie nowelizacja?

Znowelizowane przepisy dotyczące monitoringu w zakładach leczniczych dotyczą:

  • szpitali,
  • zakładów opiekuńczo-leczniczych,
  • zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • zakładów rehabilitacji leczniczej,
  • hospicjów.

Nagranie tak, ale z poszanowaniem intymności

Nowe przepisy wskazują, że monitorowanie ma uwzględniać konieczność poszanowania intymności i godności pacjentów, a przekazywane nagrania nie mogą, jak to zostało określone w przepisach "ukazywać intymnych czynności fizjologicznych". Pieczę nad zgodnym z prawem wykorzystanie nagrań na sprawować "kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.