Komu przysługuje sanatorium z NFZ? Lista chorób

W Polsce działa ponad 40 uzdrowisk. Pobyt w nich przysługuje osobom cierpiącym na następujące rodzaje schorzeń:

 • choroby ortopedyczno-urazowe,
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby reumatologiczne,
 • choroby kardiologiczne, nadciśnienie,
 • choroby naczyń obwodowych (czyli żył lub tętnic innych niż te w sercu czy mózgu, zalicza się do nich np. żylaki czy zakrzepowe zapalenie żył);
 • choroby górnych dróg oddechowych,
 • choroby dolnych dróg oddechowych,
 • choroby układu trawienia,
 • cukrzyca,
 • otyłość,
 • choroby tarczycy,
 • osteoporoza,
 • choroby skóry,
 • choroby kobiece,
 • choroby nerek i dróg moczowych,
 • choroby oka,
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego.
Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać się do sanatorium?

Jak widać, w polskich sanatoriach leczona jest duża część najczęściej występujących chorób. Co do zasady pobyt w uzdrowisku jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Rozważając wyjazd warto jednak pamiętać, że na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż we wskazane miejsce, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

W sanatoriach nie leczy się również innych chorób poza wymienionymi wyżej. Co więcej, mogą być one nawet przeciwwskazaniem do leczenie uzdrowiskowego. Dotyczy to np. chorób onkologicznych.

Jak otrzymać skierowanie do sanatorium na NFZ?

Przepisy mówią o tym, że żeby dostać się do sanatorium na NFZ, trzeba mieć skierowanie od "lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”. To lekarz, który ma umowę (kontrakt) z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym lub pracuje w placówce, z którą fundusz podpisał taką umowę. To on podejmuje decyzję o wystawieniu skierowania. On także określa, na jaką chorobę je wystawia. Poza chorobą główną może dodatkowo wskazać schorzenia współistniejące. NFZ przypomina przy tym, że najważniejsze są względy medyczne, nie indywidualne życzenia pacjentów.

Od początku lipca br. skierowania do sanatorium wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej (e-skierowania). Od tej zasady obowiązują tylko dwa wyjątki:

 • lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie;
 • skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraj.
Reklama

Kto podejmuje decyzje o przyjęciu nas do sanatorium?

E-skierowanie jest rejestrowana w NFZ. Następnie sprawdza je lekarz zatrudniony przez Fundusz (specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej). Ocenia on jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego. Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a osoba której skierowanie dotyczy otrzymuje informacje o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.