Dotychczasowy szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli w poniedziałek wypowiedzenia stosunku służbowego.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Kim jest generał Maciej Klisz?

Generał dywizji Maciej Klisz został mianowany Dowódcą Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z biografii wojskowego dowiadujemy się, żeKlisz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów Operacyjno-Taktycznych oraz US Army War College. W latach 1995-2003 z kolei pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie był też służbę w Bośni-Hercegowienie w ramach misji IFOR (1996-1997) oraz SFOR (1999-2000).

Reklama

W 2001 roku ukończył zaś kurs oficera wojsk powietrznodesantowych w Stanach Zjednoczonych: kurs skoczka spadochronowego, kurs PATHFINDER oraz kurs RANGERS. Po zakończeniu studiów w AON rozpoczął służbę w Szefostwie Działań Specjalnych. Następnie jako pierwszy polski oficer służył na poziomie operacyjnym jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech.

Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 roku, w tym czasie pełnił kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej KOMANDOSÓW. W 2015 roku został szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A). Ukończył także kursy planowania operacyjnego w układzie narodowym oraz sojuszniczym, kursy planowania a także prowadzenia lądowych i powietrznych operacji specjalnych, działań niekonwencjonalnych, studium bezpieczeństwa i terroryzmu w Marshall Center, a także kursy zarządzania projektami strategicznymi czy integracji sił rezerwowych NATO.

Gen. Klisz został odznaczony m.in. Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO, amerykańskim medalem Brązowej Gwiazdy (Bronze Star Medal) oraz słowackim medalem Sił Specjalnych. Od 24 października 2016 roku do 5 kwietnia 2019 roku pełnił natomiast służbę na stanowisku szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. Po ukończeniu - z wyróżnieniem - studiów w Stanach Zjednoczonych 14 sierpnia 2020 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 7 lutego 2023 r. mianowany na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 15 sierpnia 2021 roku mianowany na stopień generała brygady, 14 sierpnia 2023 roku mianowany na stopień generała dywizji.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polska. Kim jest gen. broni Wiesław Kukuła?

Reklama

Z kolei na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mianowany został gen. broni Wiesław Kukuła. Co o nim wiemy?Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu. Jest także absolwentem Wyższego Kursu Specjalistycznego, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Polish Open University. Ukończył także studia polityki obronnej w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej.

Jak podkreśla MON, generał Kukuła uczestniczył w wielu kursach m. in. planowania i kierowania operacjami specjalnymi organizowane przez NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) oraz US Joint Special Operations University.

Większość swojej służby wojskowej spędził natomiast w szeregach wojsk specjalnych. Służbę liniową rozpoczął w 1996 r. w ówczesnym 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie przez 11 lat zajmował stanowiska od dowódcy plutonu przez dowódcę kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności po szefa sztabu jednostki. W czasie służby w jednostce został skierowany do służby w ramach PKW Irak.

Z momencie rozpoczęcia formowania Wojsk Specjalnych rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, gdzie kierował wydziałem oraz oddziałem. Służbę w Dowództwie zakończył na stanowisku Szefa Pionu Operacyjnego.

MON podkreśla, że gen. Kukułka zajmował się głównie planowaniem i kontrolą operacji specjalnych, był też odpowiedzialny za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych. 26 listopada 2012r. generał Kukuła objął dowodzenie Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Przez kolejne pięć lat, stał na czele jednej z najlepszych na świecie jednostek specjalnych. 20 września 2016r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W czasie dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej dowodził operacjami „Odporna Wiosna”, „Trwała Odporność” i „Silne Wsparcie”. 6 lutego 2023 mianowany na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych.