Ferie zimowe 2024: Kiedy są i ile trwają?

Ferie zimowe to czas, na który najbardziej czekają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Choć często także dorośli, którzy planują w tym czasie urlop, by móc wyjechać gdzieś ze swoimi pociechami.

Ferie zimowe trwają 2 tygodnie w terminie od połowy stycznia do końca lutego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Reklama

Cztery terminy ferii zimowych 2024

Termin ferii zimowych nie jest taki sam dla uczniów z całej Polski. Przerwa zimowa zaplanowana jest w 4 terminach, które są co roku wyznaczane dla poszczególnych województw. Dlaczego? Gdyby ferie zimowe przypadałyby w tym samym terminie dla wszystkich, to na pewno zwiększyłoby to znacząco ruch na drogach, a tym samym ryzyko wypadków. Oczywiście to samo byłoby w przypadku środków komunikacji krajowej, takich jak autobusy czy pociągi, które nie byłyby w stanie obsłużyć takiej ilości osób.

Ponadto wiele osób wyjeżdża podczas ferii. Różne terminy pozwalają na bezproblemowe znalezienie noclegu w popularnych kurortach, a także zapobiegają zbytniemu przepełnieniu miejscowości turystycznych.Choć ferie zimowe dla poszczególnych grup uczniów trwają 2 tygodnie, to dla ośrodków turystycznych znacznie dłużej, bo półtora miesiąca – w tym okresie kurorty żyjące głównie z turystyki mają zapewnione dość stabilne przychody.

I termin ferii zimowych 2024. Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie

Daty rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych rozłożone są na 4 różne terminy. W tym roku pierwsi uczniowie rozpoczną przerwę zimową dzień wcześniej niż rok temu, gdy pierwszy termin ferii zimowych zaczynał się 16 stycznia.

W 2024 roku na ferie zimowe najszybciej pójdą uczniowie województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego - tam feriezimowe przypadną na dni od 15 do 28 stycznia 2024.

II termin ferii zimowych 2024. Województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie

Drugi terminferiizimowych obejmuje dni od 22 stycznia do 4 lutego 2024. Dotyczyć on będzie uczniów województw: podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

III termin ferii zimowych 2024. Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Trzeci termin ferii przypada na dni od 29 stycznia do 11 lutego 2024. W tym okresie wolne od zajęć szkolnych będą mieć uczniowie województw:łódzkiego lubelskiego, pomorskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

IV termin ferii zimowych 2024. Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Jako ostatni w 2024 roku na ferie zimowe pójdą uczniowie z województw: małopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dla nich ferie zimowe będą trwać od 12 do 25 lutego 2024.

Podsumowanie: Terminy ferii zimowych 2024 dla wszystkich województw

Podsumowując jak podaje portal GOV.pl terminy feriizimowych w roku szkolnym 2023/2024 to:

  • 15 - 28 stycznia 2024 - województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
  • 22 stycznia – 4 lutego 2024 – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  • 29 stycznia – 11 lutego2024 – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
  • 12 – 25 lutego 2024 – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.