Ulga na kompostownik – dla kogo?

Zgodnie z przepisami artykułu 6k ustęp 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek zwolnić gospodarstwo domowe z części opłat za śmieci, jeśli jego mieszkańcy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów.

Ile wynosi ulga za kompostownik?

Reklama

Wysokość ulgi za kompostownik jest ustalana indywidualnie przez gminy. Jest to związane m.in. z faktem, że w każdej gminie stawki za odbiór śmieci są ustalane indywidualnie. Dla przykładu, w 2024 r. mieszkańcy Wrocławia, Gdyni i Kutna mogą skorzystać z miesięcznej zniżki za wywóz śmieci w wysokości 10 zł. Przekłada się to na roczną oszczędność 120 zł. Niższe ulgi zazwyczaj obowiązują w mniejszych miejscowościach, gdzie stawki za wywóz śmieci również są mniejsze. Czasami wysokość ulgi na kompostownik jest równa kosztom odbioru bioodpadów.

Reklama
Reklama

Jak skorzystać z ulgi na kompostownik?

Skorzystanie z ulgi na kompostownik jest możliwe po złożeniu stosownego wniosku w urzędzie gminy. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie do urzędu informacji, że gospodarstwo domowe posiada kompostownik. Można zrobić to poprzez wypełnienie deklaracji dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której trzeba odpowiednio zaznaczyć fakt posiadania kompostownika. Ponieważ każda gmina samodzielnie ustala wzór takiej deklaracji, nie istnieje jednolity formularz dla całego kraju. Dokumenty te często można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych gmin.

Dotacja na kompostownik – dla kogo?

Niektóre gminy w Polsce oferują swoim mieszkańcom możliwość uzyskania dotacji na kompostownik. W części gmin można bezpłatnie wypożyczyć kompostownik, który po kilku latach użytkowania przechodzi na własność mieszkańca, pod warunkiem corocznego raportowania ilości skompostowanych odpadów.

Są także gminy, które wspierają swoich mieszkańców w zakupie kompostownika i udzielają dotacji osobom fizycznym i prawnym. Szczegóły dotyczące dostępnych programów dotacyjnych można znaleźć bezpośrednio w urzędzie gminy lub na jej oficjalnej stronie internetowej.

Dlaczego warto mieć kompostownik?

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych, takich jak resztki jedzenia czy odpady ogrodowe, zmniejsza ilość śmieci trafiających na wysypiska, co przyczynia się do redukcji emisji metanu, silnego gazu cieplarnianego. Ponadto proces kompostowania przekształca odpady w bogaty w składniki odżywcze kompost, który może być wykorzystany do wzbogacania gleby w ogrodzie, poprawiając jej strukturę i zdolność do zatrzymywania wody. Użycie tego cennego surowca jest korzystne dla środowiska, ponieważ pozwala na wykorzystanie odpadów i eliminuje potrzebę ich wywożenia. To rozwiązanie pozwala też zaoszczędzić na kupowaniu sztucznych nawozów.