"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wykryciu wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w określonej poniżej partii świeżych truskawek pochodzących z Maroko. Spożycie produktu zanieczyszczonego tym wirusem może wiązać się z ryzykiem wystąpienia wirusowego zapalenia wątroby typu A" - poinformowano.

Reklama

Tych truskawek nie jedz

GIS podał specyfikacje produktu. Nazwa: Truskawki świeże 500 g

Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie - poinformowano w komunikacie.

Produkt był wprowadzany do obrotu w Polsce przez dwa podmioty:

Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn i REDENBERG Sp. z o.o. ul. Zabrzańska 24 41-700 Ruda Śląska

Zalecenia dla konsumentów

"Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla zakażenia WZW typu A należy skontaktować się z lekarzem" - wyjaśniono.