O przygotowywanym portalu napisała Rzeczpospolita. "Warto wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji i jak postępować, aby zminimalizować ryzyko tych zagrożeń. Edukacja ma kluczowe znaczenie w unikaniu i minimalizowaniu skutków zagrożeń, a także budowaniu odporności państwa" – powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.

Reklama

Poradnik "Jak postępować w przypadku zagrożeń?"

Portal został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Obywatele znajdą w nim informacje dotyczące różnych zagrożeń, w tym wojny, oraz porady, jak się do nich przygotować. W portalu znajdzie się zakładka "Bądź gotowy", która będzie zawierała praktyczne informacje, takie jak np. co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.

Jak czytamy na portalu rp.pl, prace nad nowym portalem rozpoczęły się kilka miesięcy temu i został on przygotowany przy wsparciu środków z Funduszu Norweskiego. Dofinansowanie wyniosło 6,1 mln zł, a cały koszt 7,2 mln zł.

RCB już dwa lata temu wydało podręcznik "Bądź gotowy. Poradnik na czas kryzysu i wojny". Znalazły się w nim praktyczne porady mówiące jak np. zabezpieczyć dom, jak poradzić sobie bez energii elektrycznej czy jak zachować się będąc zakładnikiem.

Reklama

Materiały dla uczniów klas 4-8

RCB przygotowuje także informacje dla uczniów klas 4-8. Na portalu znajdą się infografiki, animacje i gry edukacyjne oraz gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli.

W prace nad portalem zaangażowani byli m.in. pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki oraz funkcjonariusze ABW.

Jak postępować w sytuacji zagrożenia? Wie to zaledwie… co trzeci Polak

Okazuje się, że tylko co trzeci Polak wie, jak postępować w sytuacji zagrożenia. Większość ankietowanych badania przeprowadzonego na zlecenie Amazon otwarcie przyznaje, że nie jest przygotowana na sytuację zagrożenia i nie wie, gdzie znajduje się najbliższy schron w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Okazuje się, że znacząca grupa respondentów nie potrafi też rozpoznać rodzajów syren alarmowych. Z badania wynika natomiast, że najlepiej przygotowaną i wyedukowaną grupą w tym zakresie są Polacy w wieku od 18 do 24 lat.