Serwis prawo.pl poinformował, że dane, które wyciekły to m.in: imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodu osobistego oraz numery rachunku bankowego.

ZUS. wyciek danych

"Za wyciek odpowiada pracownik ZUS będący członkiem jednego ze związków zawodowych działających w Zakładzie, który drogą mailową wysłał je na prywatny adres mailowy wiceprzewodniczącego związku zawodowego, który już nie jest pracownikiem ZUS" - podał serwis prawo.pl.

Reklama

Zawiadomienie do prokuratury

Sprawa została zgłoszona m.in. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ZUS złożył również zawiadomienia do prokuratury. Zgodnie z przepisami Zakład poinformuje o incydencie osoby, których ta sprawa dotyczy. Wobec pracownika ZUS zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe - odpowiedział portalowi prawo.pl rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.