Program "Aktywna szkoła" jest finansowany ze środków budżetu państwa, a nadzorowany przez ministra sportu i turystyki.

W ramach programu realizowane są trzy zadania:

  • wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w soboty i niedziele - Aktywny Weekend,
  • wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych, w tym szkolnych obiektach sportowych - Aktywny Orlik
  • oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - Aktywny do kwadratu.
Reklama

333 mln zł przeznaczyliśmy na sport wyczynowy dzieci i młodzieży, a 59 mln zł na sport osób z niepełnosprawnościami - poinformował 24 kwietnia wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys podczas obrad podkomisji stałej do spraw sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób z niepełnosprawnościami.

Reklama

Aktywna szkoła: Ile dorobi nauczyciel?

Ministerstwo sportu sfinansuje wynagrodzenie trenerów i nauczycieli wf-u, którzy będą te zajęcia prowadzili.

Zmianą w nowym programie jest znaczące zwiększenie stawki dla animatorów. Od tego roku resort w całości pokryje 100 godzin pracy animatora, a koszt prowadzącego zajęcia wzrośnie do 60 zł brutto za godzinę (wcześniej - 24 zł brutto).

To oznacza, że animator, który pozytywnie przejdzie rekrutację, będzie mógł liczyć na wynagrodzenie sięgające nawet 6 tys. zł brutto.

Polska jest na trzecim od końca miejscu w Europie, jeśli chodzi o kompetencje ruchowe i sprawność fizyczną dzieci i młodzieży.