Jak przekazała podkom. Ewa Kołdys z KRP II, policjanci 6 czerwca około południa otrzymali informację od anonimowej osoby o tym, że w jednej ze szkół podstawowych na Ursynowie dyrektor tej placówki może być pod wpływem alkoholu.

Badanie alkomatem

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce. Rzeczywiście potwierdzili ten fakt, wykonując badanie na zawartość alkoholu- poinformowała Kołdys.

Reklama

Zaznaczyła, że obowiązki w tym momencie przejął wicedyrektor tej placówki. Dyrektor placówki dostała wezwanie do stawienia się u nas na komendzie i prowadzone jest postępowanie o wykroczenie z art. 70 kodeksu wykroczeń (wykonywanie czynności przez osobę do tego niezdolną - red.) - podała Kołdys.

Co grozi dyrektorce?

Dodała, że dla osoby, która wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu albo grzywny, ale to tym zdecyduje sąd.

O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny portal haloursynów, który poinformował, że dzielnica po otrzymaniu dokumentów od policji potwierdzających interwencję w szkole i stan nietrzeźwości dyrektorki przekazała sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy wojewodzie mazowieckim, który prowadzi postępowania wyjaśniające wobec zarzutów stawianych dyrektorom szkół oraz nauczycielom.

Dyrektorce grozi dyscyplinarne zwolnienie z pracy, nagana, a nawet wydalenie z zawodu nauczyciela. Orzeknie o tym komisja dyscyplinarna.