Zdaniem NIK niewłaściwy nadzór resortu sprawiedliwości nad placówkami sprawia, że młodzież wraca na drogę przestępstwa. Poprawczaki i schroniska dla nieletnich są przepenione, nie ma spójnego systemu resocjalizacji. Bardzo drogie jest również utrzymanie wychowanków tych placówek - utrzymanie jednego nieletniego to koszt około 18,3 tysiąca miesięcznie.

Reklama

NIK skontrolowała 23 placówki. Tylko jedna dostała pozytywną opinię. Kontrola miała związek ze wzrostem przestępczości wśród nieletnich. Recydywa wśród dorosłych wynosi 40 procent. Wśród młodzieży - aż 58 procent. W przypadku sześciu procent nieletnich pobyt w poprawczaku był wręcz demoralizujący - nie można tu mówić o jakiejkolwiek resocjalizacji.