Jan Bloch w odróżnieniu od innych żydowskich potentatów do wielkich pieniędzy doszedł sam. Urodzony w skromnej rodzinie w Radomiu, w 1836 r. zaczynał jako goniec w banku (uczył się wtedy jednocześnie w gimnazjum) w Warszawie, kilka lat później wyjechał do Petersburga. Tam zaczął się dorabiać pieniędzy, współuczestniczył w budowie kolei petersbursko-warszawskiej, wybudował stację kolejową w Peterburgu. Zgromadziwszy już pewien majątek, wyjechał do Berlina, gdzie uczył się na uniwersytecie. Po powrocie do Warszawy ożenił się z Emilią Kronenberg (spokrewnioną z rodziną potentata Kronenberga). Z jego najbardziej efektownych dokonań warto wymienić założenie banku w Warszawie, a także stworzenie urzędu statystycznego, który był poprzednikiem Głównego Urzędu Statystycznego. Przede wszystkim jednak Bloch był twórcą kolei w Polsce, nie bez przesady okrzykniętym królem kolei żelaznych.