Zdaniem 46,6 procent badanych, minister finansów Jacek Rostowski powinien zostać odwołany z zajmowanego stanowiska, 27,5 procent uważa, że powinien zostać, a aż 25,9 procent nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii.