Radosław Sikorski powiedział, że wydarzenia na Krymie stanowią podstępną interwencję zbrojną wobec niepodległego Państwa. Podkreślił, że działania Rosji stanowią pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych, złamanie zasad OBWE oraz naruszenie traktatów dwustronnych, także granicznych pomiędzy Rosją i Ukrainą.