Otwierając posiedzenie w Pałacu Prezydenckim, Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że z Ukrainą będzie łączyć nas coraz więcej. Dlatego od ministrów chciałby usłyszeć przegląd najważniejszych kwestii w relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.

Prezydenta interesują sprawy związane z reformą samorządową i jej konsekwencjami, zwłaszcza w kontekście postulatów federalizacji Ukrainy. Bronisław Komorowski zapowiedział, że chce także poznać perspektywę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju oraz jakie korzyści z tego tytułu może uzyskać Polska.

W dalszej perspektywie polski rząd powinien też zastanowić się nad wsparciem dla reformy ukraińskich sił zbrojnych. Prezydent zastrzegł, że można będzie o tym mówić, gdy sytuacja w Kijowie ustabilizuje się. Polska ma w tym względzie bardzo duże doświadczenia. Ministrowie tez mają określić jak można zwiększyć pomoc dydaktyczną i naukową dla młodych Ukraińców. Poza tym prezydent chciałby przeanalizować politykę imigracyjną.

Osobną kwestię, która zostanie podjęta na Radzie to konsekwencje przemian na Ukrainie dla polskiej gospodarki. Chodzi między innymi o skutki wstrzymania handlu wieprzowiną z Rosją.

Pierwotnie Rada Gabinetowa miała spotkać się w piątek, ale z powodu ważnych głosowań w Sejmie jej termin opóźniono o cztery dni.