Jej treść odczytała poseł Małgorzata Golińska:

"Posłowie i senatorowie zebrani na uroczystym zgromadzeniu, składając hołd pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wyrażają przekonanie, że prezydent działając w Wolnych Związkach Zawodowych Solidarności, pełniąc wysokie funkcje państwowe, społeczne i samorządowe, zabiegając skutecznie jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej o budowę podmiotowej pozycji Polski i naszego regionu w polityce międzynarodowej, oddając sprawiedliwość ludziom walczącym o wolność naszej ojczyzny, czynnie uczestnicząc w rozwiązywaniu licznych konfliktów społecznych, przypominając idee Solidarności, której zawsze był wierny, dobrze przysłużył się Polsce" - głosi tekst uchwały.

Sejm wczoraj niemal jednogłośnie przyjął treść uchwały. Za - głosowało 420 posłów, przeciw był jeden, a od głosu wstrzymało się 17. 10 lat od zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego na prezydenta mija jutro.