"Lepiej odbierana jest premier Beata Szydło – w lutym zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu wyraziło 43 proc. ankietowanych, o 2 punkty procentowe więcej niż w styczniu i o 10 punktów procentowych więcej niż w grudniu 2015 roku. Niezadowolenie z urzędującej premier wyraża 39 proc. badanych" - napisano.

Z badania wynika, że Polacy są podzieleni w ocenie dotychczasowych wyników działalności rządu. Dobrze ocenia je 41 proc. ankietowanych, źle – grupa niewiele mniejsza (39 proc.). Podobnie było w styczniu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) między 3 a 10 lutego 2016 roku na próbie około 1 tys. osób.