Poziom zaufania do prezydenta Dudy zwiększył się o 3 punkty proc. w porównaniu z lutym. Od poprzedniego pomiaru o 1 punkt proc. do 28 proc. zwiększyła się grupa osób deklarujących nieufność w stosunku do prezydenta. Od lutego zmniejszył się odsetek respondentów wyrażających wobec niego obojętność (o 3 punkty, do 11 proc.).

Reklama

Zaufanie do premier Szydło w porównaniu do poprzedniego badania wzrosło o 3 punkty proc. (do 52 proc.); podobnie, jak w lutym nieufność do premier zadeklarowało 33 proc. respondentów.

Również o 3 pkt proc. wzrosło zaufanie do Kukiza (do 52 proc.). Liderowi Kukiz'15 nie ufa 25 proc. badanych, tyle samo, co w lutym.

Na kolejnym miejscu w rankingu zaufania z wynikiem 50 proc. znalazł się były prezydent Lech Wałęsa. Nie ufa mu 26 proc. badanych. Jak zaznacza CBOS, obecny odbiór Wałęsy niewiele odbiega od notowań, jakie uzyskał on we wrześniu 2010 r., kiedy to poprzednio był uwzględniony w badaniu CBOS (spadek deklaracji zaufania o 2 punkty procentowe i wzrost nieufności o 1 punkt), jednak jest gorszy niż w roku 2009 r.

Zaufanie do kolejnych w rankingu: lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry deklaruje po 39 proc. badanych, a nieufność odpowiednio 27 i 39 proc. W porównaniu z lutym zaufanie do Ziobry wzrosło o 6 punktów proc., poziom nieufności bez zmian; zaufanie do Petru wzrosło o 3 punkty proc., a nieufność wzrosła o 1 punkt proc.

Reklama

Następne miejsce w rankingu zaufania zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 36 proc. badanych, o 3 punkty proc. więcej niż w lutym, nieufność wobec niego deklaruje 49 proc. badanych, o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Reklama

Ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 33 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.), a nie ufa 27 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Przewodniczącemu PO Grzegorzowi Schetynie ufa 32 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.); nie ufa mu 34 proc. (wzrost o 2 pkt proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się:
- wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, zaufanie do niego deklaruje 31 proc. badanych (wzrost o 7 pkt proc.); nie ufa mu 9 proc. (bez zmian). 44 proc. ankietowanych zadeklarowało nieznajomość Morawieckiego
- lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, ufa mu 31 proc. ankietowanych ufa (wzrost o 8 pkt proc.); nie ufa mu 15 proc. (wzrost o 1 pkt proc.)
- minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski; ufa mu 31 proc. badanych, o 9 pkt proc. więcej niż w lutym, nieufność wyraża 24 proc., o 7 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu
- minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak; ufa mu 30 proc. badanych (wzrost o 8 pkt proc.), a nie ufa 29 proc. (wzrost o 9 pkt proc.)
- minister obrony Antoni Macierewicz ufa mu 28 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.); nie ufa mu 49 proc. (więcej o 4 pkt proc. w porównaniu z lutym)
- minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ufa jej 24 proc. ankietowanych (więcej o 13 pkt proc.); nie ufa jej 13 proc. (więcej o 3 pkt proc.). Nieznajomość jej zadeklarowało 45 proc. ankietowanych
- wicepremier, minister kultury Piotr Gliński; ufa mu 24 proc. badanych (wzrost o 7 pkt proc.); nie ufa mu 22 proc. (wzrost o 3 pkt proc.)
- marszałek Sejmu Marek Kuchciński; ufa mu 21 proc. badanych, a nie ufa 16 proc. (to wzrost deklaracji zaufania o 5 punktów proc. i wzrost nieufności o 2 punkty). Nieznajomość Kuchcińskiego zadeklarowało 46 proc. badanych
- minister finansów Paweł Szałamacha; cieszy się zaufaniem 19 proc. badanych (wzrost o 6 pkt proc.); nie ufa mu 9 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Nieznajomość Szałamachy zadeklarowało 54 proc. badanych
- marszałek Senatu Stanisław Karczewski; ufa mu 15 proc. badanych, a nie ufa 11 proc. (Karczewski nie był ujęty w sondażu z lutego); nieznajomość Karczewskiego zadeklarowało 60 proc. badanych
- lider SLD Włodzimierz Czarzasty, ufa mu 15 proc. respondentów (bez zmian); nie ufa mu - 20 proc. (spadek o 1 punkt proc.). Nieznajomość Czarzastego zadeklarowało 42 proc.
- lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski; ufa mu 13 proc. badanych, nieufność deklaruje 15 proc. (Kijowski nie był ujęty w poprzednim sondażu). Nieznajomość Kijowskiego zadeklarowało 58 proc. badanychCBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2–9 marca 2016 r. roku na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

CBOS zaznacza, że przeważająca większość wywiadów została przeprowadzona jeszcze przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie nowelizacji ustawy o TK, a całe badanie zakończone zostało przed wydaniem opinii na temat tej nowelizacji przez Komisję Wenecką.