Autorzy projektu to minister w Kancelarii Premiera Jacek Cichocki oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych przy szefie rządu.

W nowej ustawie zrezygnowano ze szczegółowego wykazu rodzajów informacji, które powinny być tajemnicą państwową. Zastąpiła go ogólna definicja, według której chronione będą informacje dotyczące obronności, sytuacji międzynarodowej i operacyjnych czynności służb, "których ujawnienie spowodowałoby wyjątkowo duże szkody dla Polski".

Te ogólne wytyczne niepokoją opozycję. PiS obawia się, że dadzą one zbyt dużą dowolność urzędnikom, którzy nadają klauzule tajności.