Niemal dwie trzecie okręgowych komisji w obwodach ługańskim i donieckim najprawdopodobniej nie będzie pracować w dniu zaplanowanych wyborów prezydenckich. 


W stolicy Donbasu Doniecku uzbrojeni separatyści zawitali już do siedzib wszystkich pięciu okręgowych komisji. Cztery z nich są okupowane przez bojówkarzy. Jedną separatyści opieczętowali.

Z zajmowanych budynków wynieśli dokumenty i sprzęt komputerowy. Pracownicy i członkowie komisji są zastraszani. W komisji nr 43 bojówkarze porwali szefa komisji i wywieźli go w niewiadomym kierunku.

W całym obwodzie donieckim z 22 komisji separatyści blokują pracę 12. Według danych Komitetu wyborców Ukrainy, organizacji monitorującej wybory separatyści nękali większość komisji. Te które nie wstrzymały swoich prac działają praktycznie w podziemiu.

Członkowie komisji wyborczych odmawiają pracy ze względu na osobiste bezpieczeństwo. W sąsiednim obwodzie ługańskim separatyści zablokowali 8 z 12 okręgowych komisji wyborczych.