Deklaracja, która została przyjęta, stanowisko 28 państw dotyczące migracji jest dla Polski satysfakcjonujące. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że (to) zmiana kierunku, filozofii dotyczącej polityki migracyjnej Unii Europejskiej, w bardzo dużym stopniu wynikająca m.in. ze zdecydowanego stanowiska Polski - powiedziała premier na konferencji prasowej w Valletcie.

Dodała, że Polska cały czas podkreślała, że jest potrzeba zrewidowania decyzji, które zostały podjęte w UE, dotyczących polityki imigracyjnej, i skoncentrowania się przede wszystkim w tej polityce na rozwiązywaniu problemów w granicach UE.

Obrona granic zewnętrznych, pomoc humanitarna to jest cały czas ten model polityki migracyjnej, który forsowała Polska. Mogę powiedzieć, że ten nasz nacisk przyniósł dobry efekt dlatego, że dzisiaj w konkluzjach, które zostały przyjęte, właśnie taki model polityki migracyjnej jest wskazany - mówiła Beata Szydło.

Podkreśliła, że już obecnie Polska jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o obronę granic oraz wspieranie tych państw, które mają w tej chwili ogromne zadanie przy zabezpieczaniu granic zewnętrznych UE". "Będziemy to wszystko kontynuować - zapewniła. Problem migracyjny nie przynosi bezpośrednich skutków w naszej części Europy, ale zgadzamy się, że państwa najbardziej narażone na humanitarne i polityczne skutki tego kryzysu muszą otrzymać europejskie wsparcie, i to jest wyraz naszej europejskiej solidarności - mówiła Szydło.

Polska chce w tej solidarności europejskiej uczestniczyć, powiem więcej: chcemy być (...) w awangardzie europejskiej solidarności z tymi państwami, które tej współpracy humanitarnej i politycznej potrzebują - dodała. Premier powiedziała, że na poparcie polskiego rządu liczyć może każda ambitna polityka migracyjna. Liczymy jednak na to - i to jest nasz warunek (...) - że zostaną uwzględnione również nasze oczekiwania wobec wspólnego europejskiego systemu azylowego - zastrzegła.