Dziś po raz pierwszy publicznie zaprezentowano fragmenty wspomnień mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, zebrane przez pracowników Muzeum Warszawskiej Pragi. Zbiór opowieści liczy już blisko 60 godzin nagrań i przeszło 700 stron transkrypcji. Nadal będzie rozszerzany.

Większość opowieści dotyczy czasów międzywojennych, jednak niektóre fragmenty sięgają znacznie dalej wstecz, nawet do wydarzeń z końca XVIII wieku.

Tego ostatniego dotyczy zapomniany już dzisiaj tekst podwórkowej ballady o rzezi mieszkańców dzielnicy przez Rosjan 4 listopada 1794. Są to opowieści zasłyszane przez rozmówców od swoich przodków.

Dzisiejsi mieszkańcy w swoich relacjach wspominają m.in. wielokulturowość ówczesnego miasta, warunki życia, zabawy oraz specyficzny "kodeks honorowy", który obowiązywał wówczas każdego mieszkańca prawego brzegu Wisły.