Wyniki przeprowadzonyuch przez firmę Audytel badań mówią wprost: w Polsce łącza GSM w bardzo dużym tempie wypierają domowe instalacje. Specjaliści skupili się na zbadaniu tego, w jakim stopniu działająca struktura GSM jest w stanie zastąpić łącza kablowe. Okazało się, że w bardzo dużym.

Z testów, przeprowadzonych w grudniu ubiegłego roku przez Audytela w 22 miastach, wynika że klienci postrzegają internet w sieciach komórkowych równie dobrze jak dostęp do światowej sieci przez stałe łącze. Mobilny internet jest atrakcyjną konkurencją dla stacjonarnego zwłaszcza w przypadku łatwości dostępu i zasięgu, a coraz bardziej również w przypadku prędkości i cen połączeń.

Wykonano ponad 2,5 tysiąca pomiarów w 107 lokalizacjach z użyciem czterech urządzeń największych operatorów GSM/UMTS (P4, Polkomtel, PTC, PTK Centertel). Najwyższą ocenę uzyskał Polkomtel - czyli sieć Plus - który oferuje usługi charakteryzujące się największą stabilnością pracy oraz maksymalnymi zanotowanymi osiągami prędkości pobierania przekraczającymi 5,5Mbit/s.

Kolejny pod względem jakości usług, według raportu, jest PTK Centertel, czyli Orange. Satysfakcjonujące wyniki odnotowały także PTC, czyli Era i P4 - Play. Ocena końcowa, przyznawana każdemu operatorowi była sumą ocen punktowych dla kategorii prędkości pobierania i wysyłania danych, opóźnień oraz stabilności połączenia (maksimum to 100 pkt).

Najlepszy okazał się Polkomtel (95,7 pkt), nieznacznie zwyciężając z PTK Centertel (93,7 pkt). Niżej uplasowało się dwóch pozostałych operatorów - PTC (76,3 pkt) i P4 (72,4 pkt). Polkomtel uzyskał maksymalną punktację za prędkość pobierania danych i za stabilność połączenia. Średnia zmierzona prędkość pobierania danych dla wszystkich operatorów wyniosła nieco ponad 700 kbit/s.

Pierwsze miejsce zajął Polkomtel (822 kbit/s) przed PTK Centertel (803 kbit/s); poniżej średniej mierzonej dla wszystkich operatorów znalazły się PTC (645 kbit/s) i P4 (553 kbit/s). Jednocześnie w raporcie zaznaczono, że maksymalna punktacja za prędkość wysyłania przypada operatorowi P4 z wynikiem 251 kbit/s. Za nim uplasowali się: PTK Centertel (230 kbit/s), PTC (207 kbit/s) i, na ostatniej pozycji, Polkomtel (165 kbit/s).

Dalsze ważne elementy świadczonych usług, uwzględnione w badaniu dotyczyły czasu opóźnienia oraz stabilności przesyłania danych. Najmniejsze opóźnienie ma PTK Centertel, z kolei Plus świadczy usługi średnio z 76 proc. stabilnością. W opracowaniu znalazło się zestawienie 20 badanych miejsc w Polsce, gdzie odnotowano największe szybkości pobierania danych; aż 18 z nich przypada na Warszawę.

Pierwsza ósemka to miejsca, gdzie najszybszy okazał się Polkomtel, m.in. gmach główny Politechniki Warszawskiej i biurowiec przy ul. Wspólnej. "Strony WWW oraz pliki multimedialne pobierają się w zasadzie równie szybko, niekiedy tylko można odczuć nieco większe opóźnienia przy przeglądaniu skomplikowanych stron WWW. Omawianych opóźnień nie odczuwa się natomiast w znaczącym stopniu w aplikacjach VoIP typu Skype” - czytamy w raporcie.

"Kilkadziesiąt lat temu, przekazując informację o możliwościach skontaktowania się z daną osobą, przekazywano informację: <jestem w domu>. Później pojawiły się stwierdzenia <jestem pod telefonem>, później, choć bardzo krótko w Polsce, <jestem pod pagerem>. Przez ostatnie 10 lat karierę zrobił komunikat <jestem pod komórką>. Rewolucja mobilnego Internetu wywoła pewnie stwierdzenie typu: <jestem zawsze w Internecie>" -powiedział wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Krzysztof Król.