W dokumencie znalazły się wywiady ze świadkami wydarzeń z obu krajów: żołnierzami Wehrmachtu, którzy 1 września 1939 r. wkroczyli do Polsk oraz ówczesnymi mieszkańcami Wielunia, którzy tego dnia nad ranem przeżyli bombardowanie miasteczka, będące początkiem II wojny światowej. Jednym z bohaterów filmu jest Wilhelm Simonsohn z Hamburga, we wrześniu 1939 r. lotnik służb rozpoznawczych Luftwaffe.

Wspomnienia świadków przeplatają komentarze historyków: dyrektora Niemieckiego Instytutu Polskiego w Darmstadt profesora Dietera Bingena, brytyjskiego historyka Normana Daviesa oraz rosyjskiego pisarza Wiktora Suworowa.

Film reżyserowali zarówno Niemcy (Nadine Klemens i Peter Bardehle), jak i Polacy (Jan Strękowski i Michał Nekanda-Trepka), ale pracowali odrębnie, każdy nad częścią ze swojego kraju. Potem ich pracę połączono. Jednak zarówno dla polskiej, jak i niemieckiej widowni przygotowano dwie różne wersje filmu. Filmowcy uznali, że polskim telewidzom nie trzeba wyjaśniać niektórych rzeczy, które z kolei nie są znane części publiczności Deutsche Welle – nie tylko tej w Niemczech, lecz także za granicą, np. w krajach arabskich.

Deutsche Welle pokaże film w dwóch odcinkach 1 i 8 września, zaś TVP Polonia - w jednej części 1 września.