Zdarzenie miało miejsce w jednej z miejscowości w powiecie rawskim (Łódzkie). Ksiądz zainstalował w parafii elektroniczny system bicia kościelnych dzwonów. Na dzwony złożyli się parafianie. Gong wybijał godzinę przez cała dobę, kilka razy odzywał się kurant. Włączały się też pieśni religijne.

Mieszkańcy, których domy stoją blisko kościoła, uznali, że dzwony biją za głośno i zbyt często, nawet nocą.

Początkowo sprawa miała zostać załatwiona polubownie, ale nie doszło do porozumienia. Dzwony biły nadal. Powiadomiono policję, a ta skierowała sprawę do prokuratury. Ksiądz został oskarżony o zakłócanie ciszy nocnej.

W czerwcu tego roku sąd pierwszej instancji skazał duchownego na karę 30 godzin prac społecznych. We wtorek Sąd Okręgowy w Łodzi podtrzymał ten wyrok uznając, że ksiądz naruszył normy społeczne.