Michał Braun z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych mówił w radiowej Jedynce, że dla III sektora w Polsce to najważniejsze wydarzenie w roku. Ponad tysiąc osób spotka się, by rozmawiać o wyzwaniach i zagrożeniach, z jakimi mierzą się organizacje pozarządowe w naszym kraju.

VII OFIP: Dostęp do mediów publicznych: niewykorzystana szansa>>>

Wśród tematów sesji konferencyjnych znajdują się: fundraising i finansowanie organizacji, nowe technologie, partycypacja i edukacja obywatelska, współpraca samorządów z III sektorem oraz biznesem, wolontariat, standardy działania NGO, pozarządowe instytucje pracy.

VII OFIP: Zmiana pokoleniowa, a może konieczność nowego przywództwa w trzecim sektorze>>>

Organizatorzy szacują, że wydarzenia Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich zgromadzą w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Dziennik.pl jest patronem medialnym wydarzenia.