Komisja Europejska postanowiła wysłać do Warszawy opinię o praworządności w Polsce.

Odnoszę wrażenie, że Komisja Europejska usztywniła swoje stanowisko pod wpływem Komisji Weneckiej, która była konsultowana w tej sprawie w ostatnich dniach. Szkoda, bo była realna szansa na dalsze zbliżenie stanowisk - ocenił wiceminister MSZ.

Mamy zbieżne intencje. Tak rząd, jak i Komisja Europejska chce uzdrowienia sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, tak w zakresie publikacji, nominacji, jak i zmian ustawowych. Chcemy jednak rozwiązać ten kryzys z powodu odpowiedzialności za państwo, a nie z uwagi na rekomendacje instytucji międzynarodowych. Dlatego bez względu na opinię Komisji Europejskiej przedstawimy własne rozwiązania poszczególnych problemów - zaznaczył Szymański.