Rok 2009 jest naszpikowany okrągłymi rocznicami nie tylko polsko-niemieckich krwawych starć, ale też historycznych momentów, gdzie Polacy i Niemcy stali ramię przy ramieniu. I tak oprócz 70. rocznicy wybuchu wojny, 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jest i 10. rocznica przystąpienia Polski do NATO, 5. rocznica wstąpienia do Unii Europejskiej oraz przede wszystkim - 20. politycznej rewolucji w Europie: rocznicy Okrągłego Stołu, obalenia muru berlińskiego i wyborów do Sejmu kontraktowego w Polsce.

"Rok 1989 to rok, w którym zakończyły się negatywne skutki wojny" - powiedział ambasador Republiki Federalnej Niemiec Michael H. Gerdts na konferencji prasowej w Warszawie. Zapowiedział wizyty w Polsce kanclerz Angeli Merkel (która przyjedzie do Gdańska), przewodniczącego Bundestagu Norberta Lammerta, byłego kanclerza Helmuta Kohla, byłego prezydenta RFN Richarda von Weizsaeckera. "Należy pamiętać o historii, o wydarzeniach jakie miały miejsce w przeszłości, ale upamiętniając je - wyciągać wnioski na przyszłość" - mówi Gerdts.