Potencjalny nabywca może ponadto liczyć nawet na 50 proc. bonifikaty od wylicytowanej kwoty, ponieważ obiekt jest objęty nadzorem konserwatora zabytków.

Przetarg na sprzedaż cytadeli w twierdzy Modlin odbędzie się 23 kwietnia. Chętni do udziału w nim muszą do 17 kwietnia wpłacić wadium w wysokości 32 mln zł. Poprzednia licytacja tego unikalnego na skalę europejską zabytku, która miała się odbyć w grudniu, została unieważniona z powodu braku chętnych.