Prok. Artur Kaznowski z Prokuratury Krajowej powiedział PAP, że Warszawski sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy wobec b. sędziego Tomasza Sz. – powiedział PAP prok. Artur Kaznowski z Prokuratury Krajowej. Zaznaczył, że materiał dowodowy w wysokim stopniu uzasadnia popełnienie zarzucanego podejrzanemu czynu.

Reklama

Niejawne posiedzenie

Posiedzenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w sprawie wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Sz. było niejawne. Jak zaznaczył Kaznowski, sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie tego środka na okres trzech miesięcy. U podstaw zastosowania tego środka sąd również podzielił argumenty prokuratora, że istnieje ogólna przesłanka stosowania tego środka, bowiem zgromadzony materiał dowodowy w wysokim stopniu uzasadnia popełnienie zarzucanego podejrzanemu czynu” – poinformował prok. Kaznowski po wyjściu z sali sądu.

Reklama

Dodał, że za zastosowaniem aresztu przemawiały też „przesłanki szczególne, takie jak zagrożenie surową karą, obawa matactwa, ucieczki i ukrywania się, więc w całości wniosek został podzielony”.

Reklama

List gończy

Prokurator zaznaczył, że Tomasz Sz. będzie poszukiwany na szczeblu krajowym. Po wpłynięciu dokumentacji do prokuratury niezwłocznie będzie wydany list gończy, a następnie będzie sformułowany i przesłany do sądu okręgowego wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania” – dodał.

Tydzień temu Prokuratura Krajowa poinformowała, że mazowiecki pion ds. przestępczości zorganizowanej PK z urzędu rozpoczął czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego wniosku o azyl polityczny na Białorusi. W środę poinformowano zaś, że PK wszczęła w tej sprawie śledztwo. Postępowanie toczy się w oparciu o przepis kodeksu karnego mówiący o udziale w działalności obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi informacji mogących wyrządzić szkodę RP. Sprawę badają także służby specjalne.

9 maja zeszły Sąd Dyscyplinarny przy NSA uchylił immunitet sędziego, zezwolił także na jego zatrzymanie i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił go w czynnościach.
6 maja sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pojawił się na propagandowej konferencji prasowej w Mińsku na Białorusi. Jak informowała państwowa białoruska agencja prasowa BiełTA sędzia poprosił władze Białorusi o "opiekę i ochronę". Sędzia powiadomił natomiast, że zrzeka się dotychczasowego stanowiska w WSA "ze skutkiem natychmiastowym".