Osoby zaangażowane w protesty przeciwko umowie ACTA nominowano w nowej kategorii "wydarzenie w sieci". Obok nich nominację w tej kategorii przyznano pismu internetowemu dwutygodnik.com i muzycznemu Projektowi Warszawiak.

Reklama

Ogłoszenie laureatów nagród "Gwarancje Kultury 2012", przyznawanych przez program TVP Kultura, odbędzie się we wtorek 24 kwietnia w Warszawie. Nagrodami wyróżniani są twórcy i wydarzenia kulturalne uznane za najciekawsze w ubiegłym sezonie. Nagrody są także przyznawane w kategoriach: literatura, muzyka, film, teatr, sztuki wizualne i menedżer kultury. W tym roku nagrodę specjalną "Supergwarancję" otrzyma Danuta Wałęsa za książkę "Marzenia i tajemnice".

W opinii Związku Kompozytorów Polskich nominowanie ruchu przeciwko ACTA "umacnia nieuzasadnione podziały pomiędzy środowiskami kreatywnymi a odbiorcami kultury". Wyrażamy żal, że publiczna TVP Kultura odwraca się od autorów polskiej kultury i wspiera swoją nagrodą procesy w istocie antykulturowe - czytamy w stanowisku przesłanym PAP w czwartek.

Gest TVP Kultura podtrzymuje zafałszowany obraz kampanii antyautorskiej wszczętej pod pretekstem protestu przeciw traktatowi ACTA. Kampania ta, wbrew nagrodzie, w małym stopniu ma charakter prokulturowy, w zasadniczym - polityczny i ekonomiczny - napisano.

Związek Kompozytorów Polskich uważa, że władze TVP Kultura, wspieranego od lat przez środowiska kreatywne zarówno w wizji modelu polskich publicznych mediów, jak i w sprawie wsparcia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powinni dobrze wiedzieć, czym jest finansowe zmniejszanie możliwości działania. Oczekiwalibyśmy od programu sprzeciwu wobec podobnych zamiarów dotyczących dekapitalizacji polskich środowisk kreatywnych, których potencja sytuuje się - w wyniku niedofinansowania tego sektora - na 41. miejscu w świecie - postulowano.

Reklama

W komunikacie zauważono, że realizowany jest plan przesunięcia środków ze sfery kreacji do internetowej i elektronicznej dystrybucji. Gdyby choć część postulatów orędowników skomunalizowanego, wolnego od własności internetu została spełniona, polska kultura i środowiska kreatywne pozbawione zostałyby środków na rozwój zasobu kulturowego, w tym zasobu obecnego w internecie. I tak np. TVP Kultura pozostawałoby jedynie obracanie zasobem starym, co - z innych pożałowania godnych powodów - ma już obecnie miejsce. Internet zaś wkrótce stałby się cząstkowy w swoich zasobach - uważa Związek Kompozytorów Polskich.

Reklama

Jest chwalebne, że program pragnie zabierać głos w sprawach zasadniczych, chce być stacją również krytyczną i zaangażowaną w sprawy społeczne - czytamy w komunikacie. Jego autorzy podkreślają jednak, że ważnych i przemilczanych tematów jest dużo. Wymieniają m.in. ustrój i finansowanie publicznych mediów, nadużywanie demokracji dla zawłaszczania kultury, pozasystemowe działania części narodowych instytucji kultury, mylenie promocji kultury ze sztuką, cząstkowość oferty kulturalnej, niewłaściwa edukacja kulturalna.

W czwartek nie udało się uzyskać komentarza Telewizji Polskiej w sprawie stanowiska Związku Kompozytorów Polskich.

W materiałach nadesłanych przez TVP Kultura w związku z nagrodą napisano, że pod kierownictwem dyrektor Katarzyny Janowskiej obok prezentacji i promocji najważniejszych, najbardziej wartościowych twórców i wydarzeń artystycznych, TVP Kultura pragnie odpowiadać na bieżące wydarzenia społeczne, inicjować i aktywnie uczestniczyć w debacie społecznej, otwierać się na nowe kanały komunikacji i kwestie ważne dla współczesnego widza, w tym także dla młodego pokolenia odbiorców.