800 mln zł trafi do TVP w czterech transzach. Środki zostaną przeznaczone na "projekty inwestycyjne i inicjatywy programowe służące rozbudowaniu oferty programowej i pełniejszej realizacji misji publicznej".

Zarząd TVP poinformował, "że w chwili obecnej" płynność finansowa spółki "nie jest zagrożona", ale "sytuacja finansowa pozostaje trudna". Jego zdaniem, doprowadziło do tego "wieloletnie zaniedbanie instytucji państwa w naprawie kompletnie dysfunkcyjnego systemu finansowania mediów publicznych połączone z utrzymywaniem, a nawet pogłębianiem nierównych warunków funkcjonowania na rynku komercyjnym". TVP podkreśla, że "dysfunkcja systemu abonamentowego trwa od 2008 roku, stawiając spółkę w krytycznej sytuacji finansowej".

Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, udzielił TVP pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji na podstawie art. 56 ust. 4d1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Zabezpieczenia to:
- weksel własny in blanco zaopatrzony w klauzulę "bez protestu", wraz z deklaracją wekslową z prawem wypełnienia weksla przez pożyczkodawcę;
- sporządzone w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku zwrotu pożyczki, odsetek umownych i innych ewentualnych kosztów.

Jako pierwszy o udzieleniu odpowiedzi na interpelację posłów: Pauliny Hennig-Kloski, Pawła Kobylińskiego, Jerzego Meysztowicza, Pawła Pudłowskiego, Adama Szłapki i Mirosława Suchonia napisał superbiz.pl.