Obecna kadencja członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kończy się we wrześniu. KRRiT składa się z 5 członków powoływanych na 6-letnią kadencję - dwóch wyznacza prezydent RP, dwóch Sejm i jednego Senat.

Reklama

Kim jest Maciej Świrski?

Wskazany przez posłów PiS Maciej Świrski od 2017 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej jako jej wiceprzewodniczący, a od 2021 r. jest jej przewodniczącym. Rada nadzorcza PAP pod jego kierunkiem nadzoruje plan zmian technologicznych i organizacyjnych PAP, wprowadzanie nowych usług dla klientów Agencji, walkę z dezinformacją (serwis Fake Hunter) i aktywizację Polskiej Agencji Prasowej na arenie międzynarodowej.

Reklama

Od 2006 do 2009 roku Świrski był wiceprezesem PAP, odpowiadając za technologie, finanse i działalność internetową agencji. Świrski opracował wówczas strategię Agencji, szczególnie w zakresie zastosowania nowych technologii (audio i video w strumieniu treści agencyjnych) i tworzenie nowych produktów w obliczu zmieniającego się rynku mediów. Nadzorował wykonanie i końcowe rozliczenie planu restrukturyzacyjnego zmieniającego technologiczne oblicze PAP SA, z czego najważniejsze było zbudowanie nowego systemu agencyjnego. Umożliwił on Agencji dystrybucję pakietowanych treści multimedialnych (tekst, foto, audio, video), opisanych metadanymi zgodnie ze standardem IPTC.

"W czasie jego kadencji w zarządzie, PAP po raz pierwszy w historii swojego działania jako SSP uzyskała dodatni wynik finansowy" - wskazano w sejmowym uzasadnieniu kandydatury Świrskiego.

Świrski jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin (Milwaukee), MBA (Akademia Koźmińskiego). W 2012 roku założył Redutę Dobrego Imienia - Polską Ligę przeciw Zniesławieniom, której jest prezesem. Statutowym celem fundacji jest obrona dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej. Od 2013 do 2015 roku był rzecznikiem Zespołu Ekspertów Profesora Piotra Glińskiego. W latach 2016 r. - 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej. Jest blogerem politycznym (publikuje na Salon24.pl i wPolityce.pl). W sejmowym uzasadnieniu zwrócono uwagę, że Świrski jako pierwszy postawił publicznie kwestię związku pomiędzy wizerunkiem Polski a bezpieczeństwem narodowym w kontekście art. 5 Traktatu NATO i w ramach działań Reduty Dobrego Imienia o tym przypomina.

Kim jest Agnieszka Glapiak?

Kandydatką do KRRiT wysuniętą przez posłów PiS jest też b. dyrektor CIR Agnieszka Glapiak, dziennikarka, politolog i urzędnik administracji publicznej. Jest specjalistą w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu politycznego, a także specjalistą w dziedzinie samorządu terytorialnego.

Glapiak to doktorantka Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia MBA, a także podyplomowe studia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Utworzyła i prowadzi think tank: Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, które działa w ramach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

W administracji pełniła funkcje kierownicze. Aktualnie jest dyrektorem Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, gdzie odpowiada za kreowanie wizerunku MON i Sił Zbrojnych RP oraz za komunikację resortu i Wojska Polskiego. Była dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu, kreowała politykę informacyjną rządów trzech premierów. Kierowała również Departamentem Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie inicjowała szereg przedsięwzięć służących poprawie wizerunku służb mundurowych.

Ma wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, pracowała m.in. w TVP, była dziennikarką działu krajowego "Życia Warszawy”, publikowała w „Rzeczpospolitej”, pisała artykuły w prasie lokalnej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, jako sekretarz.

Kim jest Adam Szynol?

Kandydaturę Adama Szynola wysunęli posłowie Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Szynol jest adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2006 roku). Obecnie kieruje w nim Zakładem Dziennikarstwa. Wyższe wykształcenie zdobywał na dwóch wrocławskich uczelniach: Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie uzyskał stopień magistra i specjalność trenera lekkiej atletyki (VI 1994), oraz w Uniwersytecie Wrocławskim, zostając magistrem filologii polskiej (VI 1998). Edukację na tej drugiej uczelni kontynuował, pisząc doktorat poświęcony dolnośląskiej prasie codziennej po roku 1989. Stopień doktora uzyskał w marcu 2003 roku.

We wrześniu 2021 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach na podstawie cyklu publikacji pt. "Transformacja polskich mediów po roku 1989 ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej prasy codziennej".

Dr hab. Adam Szynol pracował jako dziennikarz radiowy oraz reporter w prywatnej stacji telewizyjnej. W 2020 r. został redaktorem naczelnym naukowego czasopisma – "Dziennikarstwo i Media", które znalazło się na liście periodyków punktowanych ministerstwa edukacji i nauki.

Kim jest Jędrzej Skrzypczak?

Posłowie KO zgłosili też kandydaturę prof. Jędrzeja Skrzypczaka, medioznawcy, politologa i prawnika, radcy prawnego. Jest kierownikiem Zakładu Systemów Medialnych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1995) oraz Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (1996) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 uzyskał na UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy zatytułowanej "Ochrona nadań organizacji radiowotelewizyjnych w Polsce". Habilitował się na tej samej uczelni w 2011 r. w oparciu o rozprawę pt. Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji.

W 1999 r. został zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD, został później kierownikiem tego zakładu i profesorem UAM (od 2013).

Prof. Skrzypczaka to sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu i delegat na Okręgowy i Krajowy Zjazd Radców Prawnych, członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych.

W latach 2011-2016 r. wybrany jako kandydat UAM przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia "Radia Merkury" w Poznaniu. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego przez dwie kadencje. Od 2017 r. członek Komisji Rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców "REPROPOL".

Autorka: Agata Zbieg