"Skoro zapach uzależniony jest od zawartych w nim cząsteczek, i to one determinują nasze wybory, to ludzie i myszy powinni mieć takie same reakcje" - piszą naukowcy z Uniwersytetu Lyon 1.

Reklama

Uczeni postanowili więc zbadać, czy ich wnioski są poprawne. Podając substancje myszom do powąchania, obserwowali ich reakcje. Zauważyli, że dłużej wąchają te, które człowiek uważa za przyjemne. Ludzie natomiast oceniali jakość zapachu w skali od jednego do dziesięciu. Wyniki potwierdziły przypuszczenie.

Najbardziej atrakcyjna dla obu grup substancja to geraniol, który wydzielają między innymi kwiaty. Wszystkim zarówno mysim, jak ludzkim uczestnikom badania najbardziej nie podobał się gwajakol, który w przyrodzie występuje w dymie i spaleniźnie. Odkrycie wspólnych gustów myszy i ludzi pozwoli precyzyjniej określić, co podoba się ludziom. To może mieć szerokie zastosowanie w przemyśle żywieniowym.