Prowadzone badania są elementem projektu badawczego Instytutu Morskich Badań Archeologicznych, Eforatu Zabytków Morskich i Uniwersytetu w Janinie (Grecja). W ramach trzyletniego programu archeolodzy koncentrują się na wschodnich wybrzeżach miasta. Dzięki wcześniejszym inicjatywom udało się zidentyfikować jego zatopione pozostałości, w tym duże fragmenty muru i ruiny budynków użyteczności publicznej.

Reklama

Salamina: Starożytna agora i jej cenne skarby

Tym razem archeolodzy odkryli duży kompleks zwany Stoa, który stanowił kiedyś część publicznej agory. W starożytności był to główny plac pełniący funkcje rynku. To właśnie tam toczyło się życie polityczne, religijnie i handlowe. Stoa znaleziono na terenie dawnej części muru nadmorskiego. Ma on postać zadaszonego chodnika lub portyku. W czasach świetności Salaminy kupcy sprzedawali tam swoje towary, zaś artyści wystawiali dzieła sztuki. W tym miejscu mogły też odbywać się zgromadzenia religijne.

Odnaleziona Stoa ma aż 32 metry długości. Zawiera 6 lub 7 pomieszczeń o wymiarach wewnętrznych 4,7 x 4,7 metra. To nie koniec starożytnych skarbów. W trakcie wykopalisk odkryto także różnego rodzaju artefakty i przedmioty, m.in. ceramikę z okresu klasycystyczno-hellenistycznego, zatyczki do amfor, fragmenty przedmiotów z marmuru oraz 22 monety z brązu. Najcenniejszym znaleziskiem były dwa marmurowe obiekty z IV wieku p.n.e. Jeden z nich ma postać kolumny, na której znajdują się fragmenty inskrypcji. Druga stanowi część steli przedstawiającej muskularną prawą rękę, która musiała należeć do dużej postaci. Podobna stela znajduje się już w Muzeum Archeologicznym w Salaminie i jest datowana na 320 rok p.n.e.

Reklama

Odkrycie starożytnego Stoa pomoże lepiej zrozumieć topografię dawnego miasta. Obiekt prawdopodobnie wyznacza wschodnią granicę obszaru agory. W badania zaangażowane jest greckie Ministerstwo Kultury.