Ogromna baza danych dotyczyła zdrowia oraz rynku pracy i zawierała informacje o 6 milionach Duńczyków. Poza tym wykorzystano model Life2vec. Naukowcy byli zaskoczeni dokładnością wyników. Okazało się, że sztuczna inteligencja działa pod tym względem dużo lepiej, niż narzędzia stosowane przez branżę ubezpieczeniową. Po przeszkoleniu, jest bowiem w stanie nauczyć się wzorców danych i przewidywać na przykład cechy osobowości.

Reklama

Sztuczna inteligencja odkryje przed nami tajemnice przyszłości

Profesor Sune Lehmann, autor artykułu dotyczącego możliwości AI zaznaczył, że celem badaczy było znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu sztuczna inteligencja może przewidywać wydarzenia z przyszłości człowieka, na podstawie danych o wydarzeniach i warunkach życia z przeszłości. Ciekawe są również rodzaje tych danych. Dotyczyły one czasu urodzenia, wykształcenia, wynagrodzenia, warunków mieszkaniowych oraz stanu zdrowia. Wszystkie te informacje umieszczono w strukturze matematycznej porządkującej dane.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi stwierdzono, że wyniki pokrywają się z ustaleniami w naukach społecznych. Okazuje się, że ludzkie życie może być postrzegane jako długa sekwencja wydarzeń, co dla naukowców jest bardzo ekscytującą perspektywą. Choć wykorzystanie sztucznej inteligencji otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości, pojawia się wiele pytań dotyczących etyczności takiego zastosowania. Jest sporo wątpliwości, jeśli chodzi o ochronę danych, prywatność oraz stronniczość.

Technologie przewidywania wydarzeń mogą być naszą przyszłością

Naukowcy planują, że tego typu modele mogą być za jakiś czas wykorzystywane do oceny ryzyka rozwoju chorób oraz innych wydarzeń życiowych, którym być może uda się zapobiec. Oczywiście jako ludzkość musimy się zastanowić, czy jest to kierunek, w którym chcemy podążać. Podobne modele przewidywania wydarzeń życiowych oraz ludzkich zachowań są już dziś używane w firmach technologicznych. Ich zadaniem jest śledzenie naszej aktywności w mediach społecznościowych. Na tej podstawie odbywa się profilowanie, na bazie którego przewiduje się kolejne zachowania.

Reklama

Według ekspertów w najbliższej przyszłości modele sztucznej inteligencji będą wykorzystywać do analizy różne typy danych, w tym obrazy, teksty oraz informacje o naszych powiązaniach społecznościowych. Wyniki mogą okazać się niezwykle cenne podczas projektowania przyszłych polityk dotyczących zdrowia publicznego.