Stelmach na stanowisko podsekretarza stanu w MSZ powołał premier Donald Tusk - poinformowało MSZ w wydanym w piątek komunikacie.

Reklama

Beata Stelmach karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku, wiążąc się na wiele lat z nowotworzonym polskim rynkiem kapitałowym. Była m.in. dyrektorem Sekretariatu Komisji Papierów Wartościowych, brała udział w negocjacjach o przystąpieniu Polski do OECD i UE, jako konsultant Banku Światowego uczestniczyła w programach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy (1996) i Rosji (1997).

W latach 2000-2001 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. Następnie, do roku 2005, zasiadała we władzach Prokom Software SA. W latach 2007 -2011 - we władzach podmiotów notowanych na giełdzie, w tym m.in. jako wiceprezes zarządu MCI Management SA.

Od roku 2006 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), zasiadała także we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).

Stelmach jest absolwentką SGPiS (obecnie SGH), a także Calgary University oraz INSEAD. Działa w Kongresie Kobiet, jest członkinią jego "gabinetu cieni". Mężatka, ma syna Michała.