W porównaniu z kwietniem grupa ankietowanych, którzy ufają prezydentowi zwiększyła się o 2 punkty proc. O 5 punktów proc. wzrosło zaufanie do premiera, a o 1 punkt proc. do szefa MSZ. Poziom zaufania do lidera SLD Grzegorza Napieralskiego nie zmienił się, ufa mu - tak jak przed miesiącem - 47 proc. respondentów.

Reklama

Liderem rankingu nieufności jest prezes PiS Jarosław Kaczyński - nie ufa mu 53 proc. (o 1 punkt proc. więcej niż w kwietniu). Drugą pozycję w zestawieniu polityków, którym respondenci najmniej ufają zajął premier Donald Tusk. Brak zaufania do niego deklaruje 32 proc. ankietowanych, jest to o 5 punktów proc. mniej niż w kwietniu. Trzecie miejsce w rankingu nieufności przypadło minister zdrowia Ewie Kopacz - nie ufa jej 26 proc. respondentów (spadek o 3 punkty proc.).

Wicepremier i szef resortu gospodarki Waldemar Pawlak oraz Leszek Balcerowicz mają najbardziej zbliżone do siebie notowania spośród polityków uwzględnionych w majowym sondażu CBOS. Ufa im po 44 proc. respondentów (przy czym zaufanie do Balcerowicza spadło od kwietnia o 1 punkt proc., a do Pawlaka wzrosło o 2 punkty proc.) a brak zaufania do nich deklaruje po 23 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc. zarówno w wypadku Balcerowicza, jak i Pawlaka).

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajęła minister zdrowia Ewie Kopacz, której ufa 40 proc. (wzrost o 2 punkty proc.). Nieco mniej - 38 proc. - osób ufa szefowi NBP Markowi Belce (wzrost o 1 punkt proc.).

Zaufaniem ponad jednej trzeciej respondentów cieszą się: marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna (36 proc.) oraz prezydencki doradca Tomasz Nałęcz (35 proc.). Obaj zanotowali wzrost zaufania - Schetyna o 3 a Nałęcz o 2 punkty proc.

Zaufanie do szefa MSWiA Jerzego Millera ma 31 proc. (wzrost o 1 punkt proc.). Podobnym zaufaniem cieszy się lider PiS Jarosław Kaczyński, ufa mu 30 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc.).Na dalszych pozycjach majowego rankingu zaufania znaleźli się: minister obrony Bogdan Klich (28 proc. deklaracji zaufania; bez zmian) i liderka PJN Joanna Kluzik-Rostkowska (26 proc. deklaracji zaufania; spadek o 1 punkt proc.).

Marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi ufa 25 proc. (wzrost o 2 punkty proc.), szefowi doradców premiera Michałowi Boniemu 24 proc. (wzrost o 2 punkty proc.) a ministrowi kultury Bogdanowi Zdrojewskiemu 23 proc. (w kwietnie CBOS nie pytał o zaufanie do tego polityka). Co piąty badany (20 proc.) ma zaufanie do ministra finansów Jacka Rostowskiego, co oznacza wzrost o 2 punkty proc.

Reklama

Na trochę niższym poziomie kształtuje się zaufanie do pozostałych uwzględnionych w badaniu przedstawicieli rządu. Rzecznikowi rządu Pawłowi Grasiowi ufa 19 proc. respondentów, o 2 punkty proc. więcej niż w kwietniu. Po 18 proc. ankietowanych ufa minister pracy i polityki społecznej Jolancie Fedak oraz ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu. O zaufanie do Sawickiego CBOS nie pytał w poprzednim badaniu; poziom zaufania do Fedak wzrósł 4 punkty proc.

Szefowej resortu edukacji Katarzynie Hall ufa 17 proc., o 4 punkty proc. więcej niż w kwietniu, a prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi 15 proc. (wzrost o 3 punkty proc.). Seremet jest przy tym najmniej znaną respondentom osobą, spośród uwzględnionych w sondażu; 61 proc. badanych przyznaje się do tego, że go nie zna.

Najrzadziej z zaufaniem respondentów spotyka się, nie identyfikowany przez większość z nich (59 proc. deklaracji nieznajomości), rzecznik PiS Adam Hofman. Zaufaniem darzy go 10 proc. (wzrost o 1 punkt proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 5-11 maja na liczącej 1189 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.