Jak powiedział prezydencki minister Sławomir Nowak, jest to dobry czas na podsumowanie przygotowań do polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej i poinformowanie prezydenta o stanie tych przygotowań. "Myślę, że Polakom taka informacja się też przyda" - dodał.

Reklama

Podkreślił, że prezydent ma podczas prezydencji "swoje istotne zadania do wykonania". Według ministra, np. polityka wschodnia powinna być prowadzona w uzgodnieniu z rządem.

Rada Gabinetowa zwoływana jest przez prezydenta dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. Radę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta; Radzie nie przysługują kompetencje rządu, nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji.

Polska rozpoczyna prezydencję 1 lipca. Zgodnie z przyjętym przez rząd programem jej cele to szybki wzrost gospodarczy i wzmocnienie siły politycznej UE. Polska chce to zrealizować, skupiając się na konkretnych priorytetach, takich jak m.in.: silny nowy wieloletni budżet UE po 2013 r., znoszenie barier na rynku wewnętrznym, reforma Wspólnej Polityki Rolnej, stworzenie zrębów zewnętrznej polityki energetycznej UE, Partnerstwo Wschodnie i rozwój unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.