RAŚ poinformowało, że prareferendum w gminie Świerklany (w powiecie rybnickim) będzie ostatnim tegorocznym sprawdzianem poparcia dla idei autonomii.

Reklama

Pierwsze w tym roku odbyło się w Imielinie i Lędzinach, drugie w Pszczynie. Zdaniem członków RAŚ oba "pokazały zdecydowane poparcie dla szerokiej samorządności".

"Zaplanowaliśmy na ten rok kilka prareferendów, to jest pewien eksperyment, z którego chcemy wyciągnąć doświadczenia i kontynuować w latach kolejnych" - powiedział PAP przewodniczący RAŚ i członek zarządu województwa śląskiego Jerzy Gorzelik.

Pytanie jak zwykle będzie brzmiało: "Czy jesteś za przywróceniem Górnemu Śląskowi autonomii, którą posiadał w Polsce w okresie międzywojennym?". Na karteczkach wypowiadający się w tej sprawie mieszkańcy będą mieli do wyboru odpowiedzi: "tak" lub "nie".

Głosowanie odbędzie się w 3 sołectwach gminy Świerklany - Jankowicach, Świerklanach Górnych i Świerklanach Dolnych. W gminie mieszka 11 tys. osób. w tym uprawnionych do głosowania jest ponad 9,1 tys. mieszkańców.

Reklama

RAŚ zapowiada, że osobno będą liczone głosy mieszkańców gminy i pozostałych obywateli. Głównym miejscem prareferendum będzie teren dożynek gminnych.

Reklama

W ostatnim sondażowym prareferendum zorganizowanym 21 sierpnia w Pszczynie udział wzięło prawie 1,7 tys. osób. Ideę autonomii poparło 96,4 proc. głosujących. W pierwszym głosowaniu z 3 lipca, które odbyło się jednocześnie w Imielinie i Lędzinach, za autonomią opowiedziało się 98 proc. z ponad 1,3 tys. głosujących.

Prareferendum jest próbą oceny nastrojów mieszkańców, ponieważ członkowie RAŚ liczą, że w przyszłości zostanie przeprowadzone oficjalne referendum na terenie Górnego Śląska.

Doprowadzenie do autonomii Górnego Śląska w 2020 roku oraz stworzenie prawnych możliwości autonomii dla innych regionów to cele, jakie stawia sobie RAŚ (częścią ich planu jest także zmiana konstytucji; RAŚ przygotował własny projekt).

O autonomię regionu Ruch Autonomii Śląska zabiega od dwudziestu lat. Na wszystkich spotkaniach dotyczących tej idei, odwołuje się do przedwojennych regulacji z 1920 r., które dawały ówczesnemu woj. śląskiemu szeroką autonomię m.in. w kwestiach dotyczących budżetu. Obecni członkowie chcieliby innej autonomii - unowocześnionej, dostosowanej do współczesnych realiów i dostępnej na takich samych zasadach dla wszystkich regionów.