Graś, pytany, czy premier powoła wszystkich wojewodów, odpowiedział: "zobaczymy".

Reklama

Na początku grudnia Graś informował, że premier podjął już decyzję w sprawie powołania większości wojewodów, czeka jeszcze na propozycje tylko z dwóch województw. W radiowej Trójce podkreślał, że nie ma w tej kwestii "absolutnie żadnego problemu z PSL".

Według informacji PAP ze źródeł rządowych, zgodnie z przepisami, wojewodowie oddali się do dyspozycji premiera. Donald Tusk chce stworzyć korpus wojewodów - poprzesuwać ich do regionów, z których nie pochodzą i "nie są uwikłani w lokalne układy".

Z pewnością nowi wojewodowie pojawią się w województwach podkarpackim i lubuskim. Wojewoda z Podkarpacia Małgorzata Chomycz zdobyła w wyborach mandat poselski, a z Lubuskiego Helena Hatka - senatorski.

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, czyli obecnie Michała Boniego.

Reklama