W porównaniu z poprzednim, lipcowym badaniem zaufanie do Komorowskiego wzrosło o 1 punkt proc., do szefa MSZ Radosława Sikorskiego - o 3 punkty proc., a do Ryszarda Kalisza (SLD) - o 2 punkty proc.

Reklama

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajmują: premier Donald Tusk (41 proc., wzrost o 1 punkt proc.) oraz Waldemar Pawlak (38 proc., spadek o 8 punktów proc.).

Po 36 proc. ankietowanych zadeklarowało w sierpniu zaufanie do wiceszefa PO Grzegorza Schetyny (wzrost o 2 punkty proc.) oraz szefa SLD Leszka Millera (tak samo jak przed miesiącem). 35 proc. badanych ufa minister sportu Joannie Musze (spadek o 1 punkt proc.), a o jeden punkt proc. mniej - 34 proc. - szefowi SP Zbigniewowi Ziobrze (spadek o 2 punkty proc.).

Zaufanie do marszałek Sejmu Ewy Kopacz zadeklarowało w sierpniu 32 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt proc.). 29 proc. badanych darzy zaufaniem szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego (spadek o 3 punkty proc.).

Po 27 proc. Polaków deklaruje zaufanie do ministra finansów Jacka Rostowskiego (wzrost o 3 punkty proc.) oraz lidera RP Janusza Palikota (wzrost o 4 punkty proc.). 26-procentowym zaufaniem (wzrost o 3 punkty proc.) cieszy się minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, a 25-procentowym (wzrost o 1 punkt proc.) szef MAC Michał Boni.

Po 24 proc. respondentów ufa marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi (tak samo jak przed miesiącem) oraz ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi (wzrost o 2 punkty proc.). Antoni Macierewicz (PiS) może liczyć na 21-procentowe zaufanie (spadek o 1 punkt proc.), z kolei minister transportu Sławomir Nowak na 17-procentowe (spadek o 2 punkty proc.). Tyle samo ankietowanych (17 proc., spadek o 7 punktów proc.) deklaruje zaufanie do b. ministra rolnictwa Marka Sawickiego.

Po 15 proc. badanych ufa szefowi Solidarności Piotrowi Dudzie (spadek o 3 punkty proc.) oraz prokuratorowi generalnemu Andrzejowi Seremetowi (także o 3 punkty proc. mniej). Obecnego ministra rolnictwa Stanisława Kalembę zaufaniem darzy 10 proc. ankietowanych (w poprzednim sondażu nie był uwzględniony).

Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania znaleźli się: minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka (8 proc.; nieuwzględniona w poprzednim sondażu), rzecznik klubu RP Andrzej Rozenek (8 proc., tyle samo co przed miesiącem) oraz szefowa MEN Krystyna Szumilas (7 proc.; nieuwzględniona w poprzednim sondażu).

Reklama

Na czele rankingu nieufności uplasował się Jarosław Kaczyński (53 proc., wzrost o 4 punkty proc.), a zaraz za nim - Janusz Palikot (50 proc., spadek o 4 punkty proc.).

Po 42 proc. badanych nie ufa Donaldowi Tuskowi (tyle samo co przed miesiącem) oraz Antoniemu Macierewiczowi (wzrost o 5 punktów proc.). 38 proc. ankietowanych nie darzy zaufaniem Zbigniewa Ziobry (wzrost o 2 punkty proc.), 35 proc. (tyle samo co przed miesiącem) - Ewy Kopacz.

30 proc. respondentów (wzrost o 8 punktów proc.) deklaruje nieufność wobec Waldemara Pawlaka, 28 proc. (wzrost o 5 punktów proc.) do Joanny Muchy, 27 proc. (spadek o 2 punkty proc.) do Leszka Millera, 25 proc. (tyle samo co przed miesiącem) do Bartosza Arłukowicza.

22 proc. ankietowanych nie ufa Markowi Sawickiemu (wzrost o 13 proc.), 20 proc. (wzrost o 1 punkt proc.) Grzegorzowi Schetynie, 19 proc. Jackowi Rostowskiemu (bez zmian). Po 18 proc. badanych deklaruje brak zaufania wobec Ryszarda Kalisza (bez zmian) oraz Radosława Sikorskiego (spadek o 2 punkty proc.). 16 proc. badanych nie darzy zaufaniem Jarosława Gowina (wzrost o 1 punkt proc.).

Nieufność wobec prezydenta Bronisława Komorowskiego wyraziło 14 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc.) Tyle samo badanych (14 proc.) nie ufa Michałowi Boniemu (spadek o 2 punkty proc.).

Bogdana Borusewicza i Sławomira Nowaka nie darzy zaufaniem po 11 proc. badanych (tak jak przed miesiącem). Po 9 proc. ankietowanych nie ufa Piotrowi Dudzie (spadek o 1 punkt proc.), Andrzejowi Seremetowi (wzrost o 3 punkty proc.) i Andrzejowi Rozenkowi (spadek o 1 punkt proc.).

Wobec Barbary Kudryckiej i Krystyny Szumilas nieufność deklaruje po 6 proc. badanych (obie nie uwzględnione w poprzednim badaniu). 5 proc. respondentów nie darzy zaufaniem Stanisława Kalemby (on również nie uwzględniony przed miesiącem).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" pracownia przeprowadziła w dniach 14-22 sierpnia br. na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.