Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, że ma w nosie literę przepisów, ważny jest ich duch. Minister sprawiedliwości odpowiedział w ten sposób na zarzuty, że złamał prawo, żądając od prezesa gdańskiego sądu apelacyjnego akt spraw sądowych dotyczących szefa Amber Gold Marcina P.

Reklama

Goszczący w sobotę w Gdańsku na zjeździe pomorskiego PSL wicepremier i minister gospodarki poproszony o komentarz do wypowiedzi Gowina powiedział, że czasami w ferworze dyskusji używa się zbyt ostrych sformułowań. Ale trzeba odróżniać debatę i gadanie od działania. Wiadomo przecież, i wszyscy to wiemy, że jeśli chodzi o administrację, to administracja działa na podstawie i w granicach prawa- dodał Pawlak.

Wicepremier powiedział też, że rolą polityków jest zmienianie prawa, jeśli okaże się ono złe. Niewątpliwe mamy w naszym kraju sytuacje, gdy jest przerost formy nad treścią i często to prawo nie nadąża za realiami, za życiem, ale tym bardziej potrzebne są zmiany - powiedział Pawlak. Dodał, że prawo trzeba ulepszać tak, by realizowało ważne konstytucyjne i społeczne cele.

Myślę, że minister Gowin powinien zaproponować takie zmiany systemowe, które sprawią, ze prawo będzie dopasowane do obecnych realiów - powiedział wicepremier.

Czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że z oceny ekspertów - cytując m.in. b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego - wynika, iż żądając od gdańskiego sądu akt dotyczących spraw sądowych prezesa Amber Gold minister sprawiedliwości, jak również prezes gdańskiego sądu apelacyjnego, złamali ustawę o ustroju sądów powszechnych. Według gazety znowelizowana wiosną ustawa jasno reguluje sposób kontroli - mogą jej dokonywać wyłącznie sędziowie-wizytatorzy na miejscu, w sądzie. Urzędnicy ministerstwa mogą wyłącznie towarzyszyć tej czynności - dodał dziennik.

Reklama

Tymczasem - według ministerstwa sprawiedliwości i części prawników, Gowin nie złamał prawa żądając akta, bo regulamin urzędowania sądów powszechnych przewiduje, że akta sprawy (...) przesyła się na każde żądanie po wykonaniu niezbędnych czynności w sprawie: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Sprawiedliwości, Sądowi Najwyższemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz sądowi odwoławczemu.

Jarosław Gowin, komentując w czwartek zarzuty mediów, że mógł złamać przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych, powiedział: Mam w nosie literę przepisów, ważny jest ich duch i ważne jest to, że Polacy mają prawo żyć w państwie, gdzie wymiar sprawiedliwości stoi na straży interesów obywateli, a nie na straży interesów sitwy tworzonej przez część środowisk prawniczych.

W piątek Gowin przeprosił za wypowiedź, że ma w nosie literę przepisów, dodając, że przeprasza za sformułowanie, ale podtrzymuje sens swojej wypowiedzi.

Na sobotnim zjeździe sprawozdawczo-wyborczym pomorskiego PSL, którego gościem był Pawlak, wybrano nowego szefa pomorskiego PSL. Został nim dotychczasowy szef tej partii na Pomorzu - Krzysztof Trawicki, który w głosowaniu pokonał kontrkandydata - Radosława Szatkowskiego.