Natomiast zdaniem łącznie 26 proc. Donald Tusk dobrze wypełnia obowiązki premiera, negatywną ocenę wystawiło premierowi - 67 proc. respondentów.

Reklama

Według TNS Polska spośród 73 proc. badanych źle oceniających rząd - 27 proc. ocenia obecny gabinet zdecydowanie źle, a 46 proc. raczej źle. Wśród osób wystawiających rządowi pozytywną ocenę nikt nie ocenił go zdecydowanie dobrze, wszyscy mający pozytywną opinię o obecnym gabinecie, oceniają jego działalność raczej dobrze. Zdania o działalności rządu nie wyraziło 6 proc. badanych (mniej o 2 punkty proc.).

W stosunku do poprzedniego sondażu - z sierpnia - grupa osób dobrze wypowiadających się o rządzie zmniejszyła się o 1 punkt proc., zaś odsetek osób wystawiających negatywną ocenę zwiększył się o 3 punkty proc.

Spośród łącznie 67 proc. ankietowanych źle oceniających pracę premiera Donalda Tuska - 25 proc. wyraziło się zdecydowanie krytycznie, a 42 proc. oceniło Tuska raczej źle. Natomiast wśród 26 proc. badanych uważających, że Tusk dobrze wykonuje obowiązki szefa rządu zdecydowanie przekonanych jest o tym 2 proc., a 24 proc. jest zdania, że Tusk wypełnia obowiązki raczej dobrze. 7 proc. badanych nie wyraziło opinii.

W porównaniu z sierpniowym sondażem grupa osób negatywnie oceniających szefa rządu zwiększyła się o 2 punkty proc., odsetek wystawiających mu pozytywną ocenę pozostał bez zmian.

Reklama

Komorowski jest dobrze oceniany przez blisko połowę ankietowanych - 49 proc. - z czego 42 proc. uważa, że raczej dobrze wypełnia on obowiązki prezydenta, a 7 proc. ocenia, że robi to zdecydowanie dobrze. Spośród 39 proc. badanych mających negatywną opinię o pracy Komorowskiego raczej źle ocenia go 26 proc., a zdecydowanie źle 13 proc.. 12 proc. pytanych przez TNS Polska nie miało w tej sprawie zdania.

W porównaniu do badania z sierpnia grupa osób pozytywnie oceniająca Komorowskiego zmniejszyła się o 2 punkty proc., odsetek osób mających krytyczną opinię nie zmienił się.

Sondaż zrealizowano w dniach 6-9 września na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej lat.